Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2020

czajna
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
czajna
3990 ba42 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
czajna
1245 675a 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viagabrielle gabrielle

April 22 2020

April 20 2020

czajna
8952 ecfb 500

April 16 2020

czajna
7208 3320 500
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
czajna
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viachyba chyba

April 12 2020

czajna
5640 ec46
Reposted fromEtnigos Etnigos
czajna
Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy. I nie musisz się z niczego tłumaczyć. Przed nikim. Z wyjątkiem samej siebie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle

April 08 2020

czajna
8093 b2e8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

April 05 2020

czajna
4869 de4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

April 02 2020

czajna
9144 0db6 500
czajna
- Co może zmienić naturę człowieka?
- Na przykład wino. 
Reposted fromsheismysin sheismysin

March 29 2020

czajna
6353 7769 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 27 2020

czajna
3697 6b75
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

March 16 2020

czajna
5664 6cab 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...